Verbeter de buurt met buurtbeheer

Als een buurt regelmatig tegen problemen aanloopt is het fijn als er iemand is die onafhankelijk voor een oplossing kan zorgen. Met buurtbeheer kan de buurt flink verbeterd worden. Problemen die bij gemeentes lang blijven liggen kunnen nu direct opgepakt worden en lokaal opgelost worden. Zo hoeft een probleem niet langs tientallen instanties. De leefbaarheid in een wijk kan daardoor ook flink toenemen als er wijkbeheerders aanwezig zijn. Uiteraard kan je zelf ook met ideeën naar de wijkbeheerders Amsterdam stappen. Ideeën om de leefbaarheid te vergroten zijn altijd welkom vooral in buurten met leefbaarheidsproblemen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met jouw wijkbeheerders.

Wijkbeheerders Amsterdam

Wijkbeheerders Amsterdam zijn eigenlijk de ogen en oren van de wijk. Ze zijn op de hoogte van wat er allemaal in de wijk speelt. Als er een probleem is binnen de wijk, dan kan dit ook bij de buurtbeheer gemeld worden. Hier wordt direct actie op ondernomen, zodat de wijk een gezellige plek blijft om in te wonen. Samen zorgen we er eigenlijk voor dat het gewoon gezellig blijft. Als er klachten zijn over de woonomgeving dan kunnen deze ook gemeld worden bij de wijkbeheerders Amsterdam. Zij gaan de klacht direct onderzoeken en kijken hoe deze opgelost kan worden. Als er twee partijen bij betrokken zijn, dan worden deze direct uitgenodigd om samen in gesprek te gaan. Zo kunnen we kijken naar een oplossing waar beide partijen achterstaan.

  • 21 augustus 2018